new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ

作者: 时间:2019-04-08 10:51:08

  3b-3.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦈᧅᦺᦡᧉ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ, ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦑᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ  ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ、 ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ、 ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ, ᦂᦱᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦶᦩᧃᧉ ᦣᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦁᧃ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᧞  ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。

 (ᦵᦉᦲᧈ ᦝᦱᧉ ᦈᦸᧃᧈ / ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)