new tai | old tai | 中文

ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ

作者: 时间:2019-04-08 10:52:47

  3b-4.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ, ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ。

  ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦺᦓ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦁᧃ ᦵᦵᦔᧃ ᦵᦵᦙᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ、 ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦺᦓ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,  ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦎᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᧁᧈ、 ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦡᧁ、 ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ、 ᦂᦱᧅ ᦑᦲᧈ ᦶᦋᧆ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᧔ ᦙ ᦷᦍ  ᧔᧖ ᦃᦸᧉ 。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ, ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑ , ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。

   (ᦷᦝᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦌᦴᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)