new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦱᧁ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦏᦻᧈ ᦈᦸᧉ ᦷᦣᧇ ᦩᦻ ᦔᦱᧈ

作者: 时间:2019-04-12 09:56:17

3b-1.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦱᧁ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦂᦸᧂᧉ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ  ᦆᦳᧂᧉ ᦛᦻᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ  ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦠᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦏᦻᧈ ᦈᦸᧉ ᦷᦣᧇ ᦩᦻ ᦔᦱᧈ 。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦩᦻ ᦔᦱᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ, ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦆᦹᧂᧈ ᦔᦲ ᦟᦳᧃ, ᦷᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦱᧁ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ, ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦟᦃᦓ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ  ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦂᦸᧂᧉ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ ᦆᦳᧂᧉ ᦛᦻᧈ ᦶᦉᧃᧈ , ᦈᦹ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦱᧁ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦩᦻ ᦔᦱᧈ ᦊᦴᧈ ᦟ  ᦶᦩᧃᧈ、 ᦵᦋᦲᧉ ᦖᦴᧈ、ᦓᦾᧉ ᦜᦻ、ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ、 ᦣᦾᧉ ᦎᦲᧃ 、 ᦃᦲᧉ ᦩᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,  ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦶᦕᧈ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ,ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦂᦸᧂᧉ ᦏᦻᧈ ᦆᦳᧂᧈ ᦛᦻᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦓᧃᧉ  ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ 。

  ᦩᦻ ᦔᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦩᦻ ᦈᧅ ᦺᦂᧉ ᦈᦲᧇ ᦠᦻ ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦶᦗᧂ ᦅᦱᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᧑,ᦂᦱᧃ  ᦏᦻᧈ ᦈᦸᧉ ᦷᦣᧇ ᦩᦻ ᦔᦱᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦱ᧐ ᦷᦎ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦷᦜᧂ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᧔ ᦷᦎ, ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦷᦎ ᧑ ᦏᦹᧂ ᧓ ᦷᦎ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦍᧂ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ ᦈᦸᧉ ᦠᦲᧃ ᦐᦱᧉ ᦂᧂ、 ᦖᦴ ᦵᦏᦲᧃᧈ、 ᦞᦸᧅ ᦓᦾᧉ  ᦙᦲᧉ ᦵᦆᦲᧁᧉ、 ᦶᦉᧆ  ᧔ ᦎᦲᧃ ᧞ ᦷᦓᧅ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。 ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦺᦞᧉ , ᦵᦗᦲᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦩᦻ ᦔᦱᧈ  ᦓᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦵᦗᦲᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。

  ᦐᧂ ᦉᦹ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦉᧄᧈ ᦶᦡᧂ, ᦩᦻ ᦔᦱᧈ  ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦩᦻ ᦔᦱᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦹᧈ (ᦅᧄᧈ ᦠᦸᧉ)、 ᦷᦣ ᦔᦱᧈ、 ᦵᦗᦲᧉ ᦞᦱᧉ ᦋᦹ (ᦅᧄ ᦠᦸᧉ)、 ᦩᦻ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦶᦈᧅᧈ ᦊᦻ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᧞ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦱᧈ, ᦔᦲᧃ ᦷᦣ ᦩᦻ ᦋᦰ ᦺᦊᧈ ᦺᦓ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦵᦂᦲᧆ ᦍᧂ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ 。 ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧑ ᦓᧃᧉ , ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦩᦻ ᦔᦱᧈ  ᦗᦴᧉ ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦷᦎ ᦷᦜᧂ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦓᧃᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦆᦹᧂᧈ 。 ᦩᦻ ᦔᦱᧈ  ᦷᦎ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ , ᦓᧄᧉ ᦍᦱᧁ ᧒ ᦙᦲ ᦔᦻ ᧕᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦏᦹᧂ ᧓ ᦙᦲ ᦔᦻ ᧓᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ , ᦠᦱᧂ ᦍᦱᧁ ᦙᦲ ᧙᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦏᦹᧂ ᦙᦲ ᧑ , ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ , ᦓᧄᧉ ᦉᦳᧂ ᦙᦲ ᦔᦻ ᧙᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦏᦹᧂ ᧒ ᦙᦲ ᦔᦻ ᧒᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ 。 ᦃᦳᧃ ᦖᦳᧃᧈ ᦡᧄ、 ᦂᧄᧈ , ᦣᦴ ᦡᧂ ᧞ ᦚᦲᧈ ᦷᦉᧇ ᦖᦳᧃᧈ ᦃᦱᧁ, ᦃᦳᧃ ᦃᦱ ᦷᦠ ᦃᧁᧈ ᦟᦳᧂ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦓᧃᧉ  ᦃᦱᧁ, ᦈᦲᧂᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦞᦱᧈ “ ᦵᦗᦲᧉ ᦞᦱᧉ ᦋᦹ ” 。ᦷᦎ ᦗᦴᧉ ᧞ ᦷᦎ ᦶᦙᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦃᧁ, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦃᧁ ᦷᦎ ᦶᦙᧈ ᦓᧃᧉ ᦣᦱᧄᧉ ᦓᦾᧉ ᦘᦸᧂᧈ, ᦷᦎ ᦗᦴᧉ ᦃᧁ ᦶᦜᧄ ᦂᦸᧄ ᦺᦞᧉ。  

 (ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦉᦹᧈ ᦍᦳᧂᧉ)