new tai | old tai | 中文

ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦷᦅᧃ ᦣᦴᧉ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ

作者: 时间:2019-04-12 09:57:39

  

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦷᦅᧉ ᦗᧁ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ  ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ  ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ, ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦖᦴᧈ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ  ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦷᦅᧃ ᦂᧄ ᦑᦹ,ᦈᦹ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ《ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ 》《ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ》 ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦷᦅᧃ ᦂᧄ ᦑᦹ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ,  ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ  ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。

 (ᦷᦆᧉ ᦵᦋᧉ/ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)