new tai | old tai | 中文

ᦗᦱ ᦇᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦗᦱ ᦷᦟᧂᧈ ᦕᦖᦱᧃ

作者: 时间:2019-04-12 09:59:19

 3b-3.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦶᦃᧅᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦅᦳᧃ ᧑ , ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦗᦱ ᦇᦹᧃ ᦺᦢ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧒᧘ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ,ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦗᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦕᦖᦱᧃ,ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦆᦹᧃᦢᧁᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ。 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦟᧅ ᦃᦻ ᦶᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ。 

  ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ, ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦺᦢ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦗᦻ ᦶᦡᧃ ᦓᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦶᦃᧅᧈ ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ,ᦅᧃ ᦗᦱ ᦇᦹᧃ ᦺᦢ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦓᦲᦰ, ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ, ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ。  

  (ᦌᦱᧁᧉ ᦊᦲᧈ ᦷᦚᧂᧈ、 ᦚᦴᧈ ᦑᦳᧂᧈ ᦌᦲᧃᧉ/ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)