new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ

作者: 时间:2019-04-12 10:00:22

 3b-4.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ  ᦢᦱᧃᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ  ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。 ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ、 ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ “᧓ ᦞᦼ”、 ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ、 ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧞  ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦗᦸᧂᦰ ᧕᧖ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

   ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ  ᦅᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ, ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦅᧄᧉ ᦔᦱᧅ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦱ᧓ ᦙ ᦷᦍ、 ᦀᦏᦺᦓ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦵᦉ ᧟, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦠᧃᧉ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ  ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ, ᦺᦋᧉ ᦅᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。 

 ( ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦍᧃ ᦌᦳᧂᧉ / ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)