new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧃ ᦟᦴ ᦙᦌ ᦷᦆ ᦃᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᧒ᦱ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦈᦸᧉ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦷᦎ ᦎᦻ

作者: 时间:2019-04-30 17:36:12

 ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦆᦱᧂᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦵᦕᧈ  ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᧒᧒ ᦆᧄᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦉᦱᧁᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᦱ᧙᧙᧘ ᦷᦎ ᦁᧃ ᦟᦴᧈ ᦙ ᦌ ᦷᦆ ᦃᦱᧉ  ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ ᧒ᦱ ᦔᦲ ᦵᦉ ᧟, ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦈᦸᧉ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦷᦎ ᦎᦻ,ᦷᦔᧆ ᦶᦝᧆ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦷᦋᧈ,ᦈᦹ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ。

  ᦔᦲ ᦱ᧙᧙᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ,ᦃᦸᧃ ᦌᦱᧅ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦍᦲᧂ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦁᦱ ᦍᦳ ᧔ ᦔᦲ ᧞ ᦃᦸᧃ ᦌᦱᧅ ᦶᦙᧈ ᦙᦱ ᦡᦱ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦺᦡᧉ ᧒᧘ ᦔᦲ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦒᦲ ᦺᦓ ᦅᦱᧁᧈ ᦗᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦉᦱᧁᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦂᧁᧈ ᦠᧃᧉ ,᧒ ᦶᦙᧈ ᦟᦴᧅ ᦈᦸᧉ ᦀᧁ ᦶᦙᧈ ᦶᦌᧄ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦋᦻᧉ ᦃᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᧞ ᦎᦻ ᦺᦔ 。 ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦷᦎ ᦎᦻ ᦠᦻ ᦷᦎ ᦺᦞᧉ  ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦉ ᦓᦱᧃᧈ ᦷᦛᧂᧈ ᧑, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦆᦹᧃ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦕᦴᧉ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦣᦾ ᦂᦱᧃ ᦉᧅ ᦋᦸᧂᧈ  , ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ  ᦠᦻ ᦺᦔ ᦺᦡᧉ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ。

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ,ᦔᦲ ᦱ᧙᧙᧘ ᦷᦎ,ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦉᦱᧁᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦶᦌᧃᧈ ᦂᧁᧈ ᦠᧃᧉ ᦠᦱ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ , ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ  ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦇᦹᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦈ ᦈᧅ ᦺᦔ ᦟᧅ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦵᦗᦲᧃᧈ。 ᦔᦲ ᦱ᧙᧙᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᧒᧐ ᦆᧄ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦵᦡᦲᧅ, ᦙᧃ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦔ ᦎᦳ ᦷᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦜᧂ ᧑ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦲᧈ ᦒᦲ ᦅᦱᧁᧈ ᦗᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᧇ ᦶᦑᧇ ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ。 ᦟᧅ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᧒᧐ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦶᦣᧇ ᦠᦱᧂᧉ ᦓᦸᧃ ᦠᧃᧉ ᦵᦉ ᧟,ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦈᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ, ᦆᦹᧃ ᦵᦉ ᦕᦴᧉ  ᦷᦎ ᦋᦹᧉ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ 。 ᦑᦱᧃᧈ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦙᦹ ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᧞ ᦣᦸᧂᧉ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉᧂ ᦶᦣᧂ, ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦟᦴᧅ ᦍᦲᧂ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦚᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦅᦸᧉ ᦎᦹᧃᧈ ᦙᦱ。ᦵᦙᦲᧈ ᦅᧃᧉ ᦢᦳᧇ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ, ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦊᦲᧇ ᦺᦡᧉ ᦶᦙᧈ ᦶᦌᧄ ᦑᦲᧈ ᦶᦣᧇ ᦠᦱᧂᧉ ᦓᦸᧃ ᦓᧃᧉ ᦶᦑᧂ ᦑᧂ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦶᦙᧈ ᦟᦴᧅ, ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦚᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦓᧃᧉ ᦎᦻ ᦵᦉ ᦅᧄ ᦵᦡᧁ,ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦙᦱ ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦟᦲᧆᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ  ᦅᦸᧉ ᦎᦻ ᦺᦔ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦺᦉᧈ ᦏᦳᧂ ᦉᦳᧇ ᦙᦹ ᧞ ᦌᦰ ᦌᦽᧈ ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦈᦹ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦅᦱᧈ ᦣᦾ ᦀᦳᧂᧉ ᦙᦹ ᦆᦹᧂᧈ ᧑ ᦎᦲᧆ ᦵᦟᦲᧆ ᦺᦞᧉ, ᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦋᦱᧆ ᦓᦾᧉ ᦐᦾᧈ。 ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦔᦲ ᦙᦱ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦺᦞᧉ 。 ᦔᦲ ᧒᧐᧐᧙ ᦷᦎ, ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦗᦱ ᦓᦱᧆ ᧞ ᦵᦉ ᦍᧇ ᦌᦹᧂ ᦺᦞᧉ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦣᦾ ᦷᦀᧂᧉ ᦙᦹ ᦙᧃ ᦈᦸᧉ ᦀᧁ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧞ ᦵᦎᧅ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ, ᦣᦾ ᦀᦳᧂᧉ ᦙᦹ ᦆᦹᧂᧈ ᧑ ᦎᦲᧆ ᦵᦟᦲᧆ ᦁᧃ ᧒᧐ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦃᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦻ ᦓᧃᧉ,ᦋᦱᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦣᦾ ᦀᦳᧂᧉ ᦙᦹ ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦵᦑᧉ 。 ᦔᦲ ᦓᧃᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᧔ ᦆᧄᧈ,ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦈᦸᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦞᧉ。

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᧒ ᦆᧄᧈ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦗᦍᦌ ᦃᧇ ᦶᦋᧆ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦵᦵᦎᧆ ᦷᦑᧆ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦉᦱᧁᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ  ᦵᦉ ᧟ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ, ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦖᦻ, ᦃᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ ᧞ ᦈᦸᧉ ᦈᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦆᦹᧃ ᦃᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᧒ ᦅᦸᧉ ᦎᦻ ᦵᦉ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦟᦴ ᦙᦌ ᦷᦆ ᦃᦱᧉ ᦵᦵᦠᧄ ᦅᦳᧃ。ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦟᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦟᦴ ᦋᦲᧂ ᦃᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᧒ ᦅᦳᧃ  ᦎᦻ ᦵᦉ, ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦓᧃᧉ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦉᧅ ᦅᧄ ᦺᦡᧉ ᧔ ᦔᦲ, ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦣᦻᧉ ᦃᦱᧆ ᦐᧅ ᦐᦱ, ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃᦋᦱᧆ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ,ᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦺᦙᧈ ᦺᦈ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ , ᦗᦹᧂᧈ ᦷᦅᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦐᧅ ᦐᧅ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ。

  (ᦞᦴᧉ ᦉᦾᧈ ᦉᦾᧈ)