new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧃ “ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ”ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᧒᧒ ᦔᦲ

作者: 时间:2019-04-30 17:36:41

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦆᦻ ᦵᦆᦲᧁ , ᦷᦣᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦆᦻ ᦵᦆᦲᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧓ᦱ ᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦌᦸᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦞᦏᦳ ᦆᦻ ᦵᦆᦲᧁ ᦠᧃᧉ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦱ᧘ ᦅᦳᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦂᦱᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ、 ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ  ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦺᦓ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦟᦴ ᦋᦲᧂ、 ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦋᦻᧉ ᦃᦱᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ  , ᦈᧁᧈ ᦶᦈᧃᧈ ᦃᧁᧈ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᧈ ᦓᧃᧉ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᧒᧒ ᦔᦲ, ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦵᦵᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᧓ ᦔᦲ ᦏᦹᧂ ᧒᧐ ᦔᦲ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ。

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧇ ᦶᦋᧆ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ, ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦈᧁᧈ ᦶᦈᧃᧈ ᦃᧁᧈ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦞᦏᦳ ᦞᦴ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦆᦻ ᦵᦆᦲᧁ、 ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ  ᦈᦲᧈ ᦆᦻ ᦌᦲᧃ ᦆᦻ ᦓᦱᧃᧉ ᦙᦱ ᦵᦵᦜᧂᧉ ᦐᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦓᦾᧉ, ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ “ᦈᦳ ᦟᦻ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ” ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦓᦲᦰ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦂᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ。ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦉ ᦠᦻ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᧞ ᦷᦠ ᦂᦱᧆ ᦠᦱᧂ ᦟᦲ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦲᧉ ᦜᦲᧈ ᦶᦎᧄᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ  ᦃᦲᧉ ᦜᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦞᦱᧈ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦔᦾᧈ ᦇᦹᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦇᦻᧈ ᦟᦃᦓ ᦡᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧄ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ,ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦷᦒ ᦟᦻ ᦙᦹ ᦀ ᦏᦺᦓ ᦢᧁᧈ ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ ᦂᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 、ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦞᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦕᦲᧆ ᦶᦕᧅᧈ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦷᦒ ᦟᦻ ᦙᦹ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ、 ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ“ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦃᦲᧉ ᦜᦲᧈ ᦉᦳᧂ”“ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦋᦻᧉ ᦃᦱᧆ ᦋᦸᧄ ᦀᧁ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦗᦸᧅ, ᦢᦳᧇ ᦷᦠ ᦎᦲ ᦎᦱ、ᦍᧇ ᦌᦹᧂ 、ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ、ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧉ ᦅᧁ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᧞ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦞᦳᧂ ᦉᦱ ᦵᦃᦲᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ , ᦇᦹᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧒ ᦷᦂᧆᧈ ᧔ ᦗᧃ ᧗ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。        (ᦟᦲᧁᧉ ᦵᦎᦲᧃᧈ)