new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ

作者: 时间:2019-04-30 17:39:24

  3b-1.jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ , ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦖᦴᧈ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦛᦱᧃᧈ ᦑᦱᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧗ ᦣᦾᧉ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ,ᦠᦹᧉ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。  ᦀᦏᦺᦓ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ, ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ, ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。 

(ᦀᦻᧉ ᦶᦉᧂ ᦋᦻ /ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)