new tai | old tai | 中文

  ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ

作者:ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦵᦞᧀ 时间:2019-05-08 15:36:27

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦙᦱ,ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ 、ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦙᦱ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。

  ᦺᦓ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦀᦲᧆᧈ ᦘᦲᧄ《 ᦂᦱᧅ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ  ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂᧉ ᦓᦳᧂᧉᦌᦱᧂ》《ᦓᦱ ᦑᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ》,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ。ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦉᦹᧇᧈ ᦶᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ、ᦵᦌᦲᧃ、ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦶᦉᧃᧈ ᦁᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ,ᦗᦸᧂᦰ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦶᦔᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦶᦔᧃᧉ ᧑,ᦏ ᦜᦱ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦣᦾᧉ ᧔᧙ ᦶᦔᧃᧉ,ᦎ ᦉᦲᧆ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦾᧉ ᦱ᧙ ᦃᦸᧉ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦐᧂ ᦉᦹ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧓ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ, LED ᦶᦌᧃ ᦉᦹᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᧗ ᦶᦔᧃᧉ。

  ᦵᦝᦲᧃᧉ ᦌᦱᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦔ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦠᧃᧉ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦣᦾᧉ ᧓ᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦎᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦓᧃᧉ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦉᦻ ᦑᦾ,ᦗᦸᧂᦰ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ  ᦓᦱᧆ ᦱ᧘ ᦢᦱᧂᧉ。


  (ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦵᦞᧀ)