new tai | old tai | 中文

ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ

作者:ᦈᧁᧉ ᦗᦲᧃᧈ、ᦷᦟᧉ ᦵᦙᧀ 时间:2019-05-08 15:38:03

2b-3.jpg

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦊᦳᧃᧈ ᦷᦆᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᧞ ᦂᦱᧃᧉ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦑᧂ ᦜᦻ 。

  ᦺᦓ ᦎᦼᧈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦠᦸ ᦺᦡ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ:ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂ、ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦶᦊᧃᧈ,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ、ᦕᦴᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。          (ᦈᧁᧉ ᦗᦲᧃᧈ、ᦷᦟᧉ ᦵᦙᧀ)