new tai | old tai | 中文

ᦷᦟᧆ ᦵᦍᧉ ᦵᦍ ᦔᦸᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᧟ ᦟᧅ ᦐᦲ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦠᦱᧄᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦙᦱ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ

作者: 时间:2019-05-09 17:37:42

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦋᦳᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦷᦣᧂ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦞᦱᧈ:“ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦔ ᦎᦳ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦞ ᦏᦳ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦙᦲ ᦷᦟᧆ ᦓᦾᧉ ᦅᧃ ᧑ ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦎᧄ ᦺᦉᧈ, ᦃᦸ ᦠᦹᧉ ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᦙᦱ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。”

  ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦊᧅ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦷᦟᧆ ᦓᦾᧉ ᦉᦲ ᦡᧄ ᦅᧃ ᧑ ᦗᦻ ᦂᦳᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦟᦲᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦷᦆ ᦓᧃᧉ ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦎᧄ ᦺᦉᧈ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦙᦲ ᦷᦟᧆ ᦎᦱᧂᧈ ᦅᧃ,ᦉᧂ ᦂᦱ ᦔᦲᧃ ᦔᦸᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᧟ ᦟᧅ ᦐᦲ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᧞ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦠᧃ,ᦉᦸᦰ ᦟᦸᦰ  ᦉᧂ ᦂᦱ ᦷᦟᧆ ᦵᦍᧉ ᦵᦍ suv ᦏ ᦜᦱ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ 云J ᦉᦲ ᦶᦡᧂ ᦅᧃ ᧑。ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦔᦸᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦟᧅ ᦐᦲ ᦓᧃᧉ,ᦈᦹ ᦟᧁᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᧟ ᦟᧅ ᦐᦲ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ, ᦠᦱᧄᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦙᦱ ᦃᦼ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ。 ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧙ ᦎᦱ ᧓᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ, ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦓᧃᧉ ᦷᦂ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ,ᦅᦸᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦺᦔ ᦃᦼ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᧂ ᦑᦹᧅ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。

 (ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦲᧈ ᦋᦲᧃ)