new tai | old tai | 中文

ᦶᦗᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦈᦲᦰ ᦈᧅ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ ᧔᧗ ᦷᦠ ᦶᦝᧆ

作者: 时间:2019-06-21 09:08:37

 3b-1.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦶᦗᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦗᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦨᦱᧃ ᦟᦲ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦈᦲᦰ ᦈᧅ ᦡᦲᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ ᧔᧗ ᦷᦠ  ᦶᦝᧆ ᦌᧄᧉ ( ᦔᦳᧂᧈ ᦺᦎᧉ )。

  ᦶᦎᧈ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ, ᦶᦗᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦎᧈ ᦅᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦔᦻᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ  ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ, ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧃᧉ ᦑᦴ ᦘᦻᧉ、 ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ  ,ᦈᦹ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ “ ᧕ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᧕ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ” ᧞ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ  ᦈᦲᦰ ᦈᧅ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ ᦶᦝᧆ,ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦶᦌᧃᧉ ᦑᦴ ᦘᦻᧉ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ。

  (ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦌᧁᧈ ᦵᦝᧀᧈ、ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦱᧈ)