new tai | old tai | 中文

ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦵᦉᦲ ᦟᦻ ᦵᦵᦙᧁ

作者: 时间:2019-07-08 15:22:17

  3b-4.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦱᧁ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦟᦴ ᦎᦱᧈ ᦈᦻᧈ ᦕᦱ ᦵᦕᦲᧅᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ,ᦀᧁ ᦵᦉᦲ ᦟᦻ  ᦵᦵᦙᧁ ᦁᧃ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧒ ᦓᧃᧉ ᦷᦎ ᧑ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ  ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦾᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦸᧃᧈ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦺᦔ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦷᦟᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ, ᦑᦱᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦞᧅ ᧟ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦆᦹᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ  ᦠᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦶᦙᧁ ᦓᦾᧉ ᦷᦎ ᧑ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ , ᦠᦳᧃᧈ ᦣᦱᧂᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦉᦲ ᦟᦻᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧃᧉ, ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦗᦱ ᦶᦉᧆ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ, ᦈᦹ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦱᧁ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦶᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ,ᦶᦙᧁ  ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦂ ᦵᦵᦑᧉ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦉᦲ ᦟᦻ ᦶᦙᧁ,ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧒ ᦣᦸᧂᧈ ᧕, ᦓᧄᧉ ᦍᦱᧁ ᧓᧒ ᦟᦲᧉ ᦙᦲ, ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦶᦉᧆ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦉᦲ ᦟᦻ ᦶᦙᧁ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧅ ᦡᦲ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧁᧈ , ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦟᦃᦓ ᦔᦾᧈ  ᦃᧁᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ。 ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦗᦱ ᦀᧁ ᦺᦔ ᦔᦾᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦱᧁ 。

   ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ, ᦃᧁᧉ ᧒、 ᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦱᧁ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ, ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᧞ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦵᦆᦲ ᦃᧁ, ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦵᦆᦲ ᦃᧁ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦂᦱᧃ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦃᦱᧉ ᦶᦉᧆ ᦵᦵᦎᧆ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ , ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ, ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦆᦲ ᦃᧁ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦎᦸᧅᧈ ᦓᧃᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。  (ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ)