new tai | old tai | 中文

ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ

作者: 时间:2019-07-08 15:24:20

 3b-6.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧒᧕ ᦆᧄᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ  ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ“ᦂᧅ ᦑᦰ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ、ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ”,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ 、ᦝᦱᧂᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ、 ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ。 

ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦷᦜᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ、 ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᧞ ᦆᦲᧃᧉ ᦷᦆ、ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦵᦣᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ  ᦑᦲᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ  ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ、 ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦣᦲ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦙᦱ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ, ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ, ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦊᦱᧃ ᦺᦂ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧞ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ, ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ、 ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ、 ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ , ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ、ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ  ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ 。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ,ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᧒᧐ ᦅᦳᧃ (ᦗᦸᧅ) ᦔᦻ,ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ, ᦠᦱᧅ ᦠᧃ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦶᦠᧂᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。 

  (ᦶᦌᧁᧈ ᦶᦈᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ、 ᦆᦴᧉ ᦵᦟᧀ)