new tai | old tai | 中文

ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ

作者: 时间:2020-02-14 09:27:25

  

 ᦶᦎᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ,ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ、 ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦜᧂ ᦌᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ , ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦅᦸᧉ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦕᦴᧉᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ  ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ  ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦷᦆ ᦃᦻ ᦎᦲᧄ ᦗᦸ。

    (ᦋᦴᧈ ᦞᦴ ᦋᦲᧃᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)