new tai | old tai | 中文

ᦙᦱᧂᧉ ᦶᦝᧆ ᦓᧄᧉ ᦛᦱᧃ ᦆᦳᧂᧉ ᦓᦲᧁᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦈᧁᧉ

作者: 时间:2020-04-12 10:46:37

  3b-2 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧇ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、 ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᦋ ᦞᦏᦳ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦑᦻ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦓᧄᧉ ᦛᦱᧃ ᦆᦳᧂᧉ ᦓᦲᧁᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᦗᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧖᧕ ᦟᦲᧄᧉ、 ᦟᦲᧉ ᦗᧁ ᦋᦲᧃᧈ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧔᧕ ᦟᦲᧄᧉ、 ᦶᦌᧁ ᦵᦎᦲᧁᧈ ᦓᦲᧁᧉ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧘᧖ ᦟᦲᧄᧉ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦕ ᦖᦱᧃ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ, ᦂᧇ ᦑᧂ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦈᧁᧉ ᦁᧃ ᦷᦙᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ、 ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦱ᧙ ᦟᦲᧄᧉ ᦀᧁ ᦃᦸᧃᧉ ᦂᧃ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦶᦝᧆ。

 ᦓᧄᧉ ᦛᦱᧃ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦈᧁᧉ ᦁᧃ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦶᦝᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦓᧃᧉ ᦠᦸᧈ ᦷᦗᧅ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦔᦲᧃ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦌᧄᧉ, ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᧞ ᦂᦱᧃᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ, ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦶᦙᧃᧈ ᦕ ᦉᦳᧂ ᦠᦸᧈ ᦷᦗᧅ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ, ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦁᧃ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦃᦻ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦓᧃᧉ。 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈᦟᦰ ᦓᦱ ᦌᦹᧉ ᦃᦻ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦶᦝᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ, ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦉ ᦎᦱᧃᧉ ᦣᦱᧃᧈ ᦺᦈ ᦖᦴᧈ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦍᦸᧃᧉ, ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ, ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦂᦸᧈ ᦎᧂᧉ ᦖᧃᧉ ᦉᦻ ᦶᦡᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ。   

    ( ᦟᦴ ᦆᦻᧈ ᦶᦋᧂᧈ 、 ᦵᦁᦲᧁᧈ ᦍᦱᧂᧉ )