new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦂᦱᧃ ᦶᦌᧁ ᦌᦲᧈ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ

作者: 时间:2020-04-12 10:47:52


 3b-1 (1).jpg 

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧞ ᧔ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉ ᦷᦣᧇ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ、 ᦶᦌᧁᧈ ᦝᦱᧂᧉ、 ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ、 ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦒᦲᧃᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦶᦊᧃᧈ、 ᦍᦳᧂ ᦶᦋᧂᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦈᦲᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、 ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦔᧆ ᦺᦂᧈ、 ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ、 ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦶᦌᧁ ᦌᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ (ᦔᦳᧂ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ )。

 ᦂᦱᧃᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦐᦲ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦟᦲᧁᧉ ᦉᦳᧂ ᦑᦲᧈ ᦔᧁᧈ ᦛᦱᧂᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦱ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦙᦱᧂᧉ ᦶᦝᧆ, ᦙᦱᧂᧉ  ᦆᦸᧅ ᦖᦱ ᦆᦸᧅ ᦺᦂᧈ ᦀᦸᧅᧈ, ᦶᦎᧂᧈ  ᦶᦃ  ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦠᦹᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ  ᦗᦸᧅ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧁᧈ , ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦈᦱᧃᧈ ᦀᧁ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦷᦉᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦕᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦶᦌᧁ ᦌᦲᧈ ᦈᧇ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦈᧇ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦗ。  

 (ᦍᧂᧉ ᦝᦱᧂᧈ)