new tai | old tai | 中文

ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦶᦎᧃᧈ

作者: 时间:2020-04-12 10:56:24

  3b-2 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦸ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦶᦎᧃᧈ。 

  ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦸ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ, ᦎᦱᧄ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦶᦎᧃᧈ, ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ、 ᦖᦴᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ、 ᦖᦴᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ、 ᦖᦴᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦘᦱᧅ ᦊᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ, ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦵᦞᧅ ᦅᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦶᦢᧇᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦘᦱᧅ ᦊᦱᧃ、 ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦕᦱᧄ ᦙᦳᧂ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ、 ᦷᦊᧅ ᦆᦻᧉ ᦅᧁᧉ ᦷᦠ ᦶᦎᧃᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ、 ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᧞ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦵᦵᦎᧃᧈ  ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。 ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ, ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦈᧇ ᦶᦢᧇᧈ, ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦡᦲ。

       (ᦉᦱᧁᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦋᧂᧈ)