new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ

作者: 时间:2020-04-12 10:57:51

 3b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧓ᦱ ᦆᧄᧈ, ᦶᦉᧃᧈ ᦞᦼ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ  ( ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ  ) 。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦶᦎᧄᧉ ᦖᦻ ᦉᦲᧂᧈ  ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ, ᦶᦟᧂᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦌᧉ ᦍᦱᧉ, ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦟᦲᧆ、 ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ。 ᦂᦱᧃ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᧖᧕ ᦅᦳᧃ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦗᦸᧂᦰ ᦖᦹᧃᧈ ᧘ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦆᦱᧁᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ 。 ᦑᧂ ᦜᦻ ᦞᦱᧈ , ᦂᦱᧃ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ “ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ、 ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ” ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦅᦲᧃᧉ ᦂᦲᧁᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦙᦱ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦅᧄ ᦉᧆ ᦈ ᦞᦱ ᦈᦱ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ “ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ 、 ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ” , ᦠᦱᧅ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ, ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦠᦹᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧃᧉ。

  (ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦑᦲᧉ 、 ᦉᦳᧂᧈ ᦶᦋᧃᧈ )