new tai | old tai | 中文

ᦓᧄᧉᦠᦱᧉᦶᦠᧂᧉᦃᦱᧃᧈ

作者: 时间:2020-04-12 11:00:33

3b-00.jpg

 ↑ ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ , ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦷᦠ ᦓᧄᧉ ᦠᦱᧉ ᦔᦸᧆ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧂ ᦷᦜᧂ ᦒᦱᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦟᧀ ᦵᦋᧂ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦠᧃᧉ ,ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦺᦜ ᦉᧅ ᦀᦲᧆ 。 

 ( ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ / ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ )