new tai | old tai | 中文

ᦏᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ

作者: 时间:2020-04-24 10:24:22

 3b-1 (1).jpg

 ↑ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,  ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦏᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ、 ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂᧈ ᦶᦌᧃᧉ ᦌᦼ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦢᦸᧈ ᦷᦜᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ, ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦠᦹᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦖᦴᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦓᧃᧉ, ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ。 ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ, ᦢᦸᧈ ᦷᦜᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦎᦲᧆ ᦵᦵᦣᧇ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦓᧃᧉ,ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦺᦓ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦓᧄᧉ ᦍᦱᧁ ᦱ᧒ ᦜᧅ ᦔᦻ ᧔ ᦣᦾᧉ ᦙᦲ,ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦁᧃ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦣᦱᧄᧉ ᦜᦻ ᦘᦸᧂᧈ, ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦣᦱᧄᧉ ᦍᦱᧅ ᦘᦸᧂᧈ, ᦺᦓ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦶᦣᧉ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦓᧃᧉ ᧔ ᦑᦲᧈ, ᦵᦞ ᦟᦱ ᧒᧔ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ。

    (ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦌᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)