new tai | old tai | 中文

ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ

作者: 时间:2020-04-24 10:26:23

 3b-3 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᦱ᧐ ᦆᧄᧈ, ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ。

  ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ“ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ、 ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ”ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ, ᦙᦲ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ、 ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦑᦲᧈ ᧑、ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦞᦴ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦉᦹᧈ、 ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦉᦗ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ, ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦜᦳ ᦢᦳ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ, ᦂᧇ ᦑᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᧞ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ、 ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧙ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦓᦻ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦕᦅᦎ ᦷᦍᧅ ᦐᦹᧂ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ, ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦐᦹᧂ ᦋᦸᧄ, ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ。 ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦜᧅ ᦆᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦡᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ。 ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ, ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦑᦲᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦜᦻ ᦕᦴᧉ ᦜᦻ ᦅᦳᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦣᧁ ᦙᦱ, ᦵᦉ ᦕᦴᧉ ᦚᧁᧉ ᦵᦵᦣᧉ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ。 ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦛᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦙᦱ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦚᧁᧉ ᦵᦵᦣᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᧞ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦵᦉ ᧟, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦕᦴᧉ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦒᦱᧆ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ。 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦠᧃᧉ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦅᦳᧃ ᦙᦲ ᦒᦱᧆ ᦵᦓᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦉ ᦵᦖᦲ。 ᦚᦻᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦅᦸᧉ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦖᦴᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦷᦋ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦒᦱᧆ ᦵᦓᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦃᦱᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。

  ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦅᦳᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦣᧇ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ、 ᦷᦍᧅ ᦐᦹᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ、 ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ、 ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ 、ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦃᦱᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ, ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᧞ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ。 

  (ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᦱᧁᧈ ᦵᦝᧀᧈ 、 ᦙᦱ ᦈᦲᧈ)