new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦟᧅ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦂᦱᧂᧈ ᦵᦜᧅ ᦈᦸᧉ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ

作者: 时间:2020-05-11 09:32:34

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦅᦳᧃ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦟᧅ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦂᦱᧂᧈ ᦵᦜᧅ ᦈᦸᧉ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ。

 ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ, ᦑᦲᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦦᦱᧃᧉ ᦶᦘᧉ ᦺᦓ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧃᧉ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧂᧈ ᦵᦜᧅ ᦉᦲ ᦡᧄ ᦓᧄᧉ ᦍᦱᧁ ᧙᧐ ᦟᦲᧉ ᦙᦲ ᦁᧃ ᧖ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦌᦹᧉ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ, ᦈᦹ ᦍᧇ ᦀᧁ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ。 ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᧞ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦲ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦁᦱ ᦞᦴᧉ ᦒ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧃᧈ。 ᦓᧇ ᦎᦱᧄ《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ》ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧓᧒ ᦔᦸᧆ ᦒᦲ ᧑、  ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᦱᦱ ᦔᦸᧆ ᦒᦲ ᧑, ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ。

  ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦂᦱᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦁᦱ ᦞᦴᧉ ᦒ ᦙᦲ ᦟᦃᦓ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦶᦠᧄ ᦂᧃ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦓᧃᧉ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦗ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦷᦎ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦀᦸᧅᧈ、 ᦃᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᧞ ᦌᦹᧉ ᦀᧁ, ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦡᦲ ᦡᦲᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦌᦹᧉ ᦀᧁ ᧞ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦺᦞᧉ。

   (ᦞᦱᧂᧉ ᦜᦲᧈ ᦊᦱᧈ)