new tai | old tai | 中文

ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ

作者: 时间:2020-05-11 09:34:38

  3b-2 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᧓᧐ ᦆᧄᧈ, ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦊᧃᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧒ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ。

  ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦎᧂᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ ᦑᦲᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᧓ ᦎᦼᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦠᧃᧉ, ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦅᦳᧃ ᧑ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᧔ ᦅᦳᧃ ᦛᧂ ᦞᦱᧈ ᦈᧅ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦙᦱ ᧞ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦢᦳ ᦎᧄ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ。 ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦅᦸᧉ ᦍᧇ ᦉᦳᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦢᦳ ᦎᧄ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᧕ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦊᦴᧈ ᦌᧁ, ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦟᦱᦋ ᦂᦱᧃ、 ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ、 ᦶᦋᧆ ᦶᦟᧂᧉ ᦒᦱᧆ ᦵᦓᦲᧉ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦀᦻ ᦵᦓᦲᧉ ᦺᦖᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦊᦴᧈ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦅᦳᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᧔ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦠᦱᧄᧉ ᦑᦰ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ。 ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦙᦱ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ。

  ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ, ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦱ᧐ ᦅᦳᧃ、 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦱ᧖ ᦅᦳᧃ、 ᦖᦸ ᦊᦱ ᧖ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ, ᦑᧂ ᦜᦻ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᧞ ᦃᦸᧉ ᦛᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。  

  (ᦈᧁᧈ ᦗᦲᧃᧈ、ᦷᦆᧉ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦙᦲᧃᧉ)