new tai | old tai | 中文

ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ

作者: 时间:2020-05-11 09:35:12

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦶᦉᧃᧈ ᦞᦼ ᦶᦌᧃᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦔᦴᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ、 ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ、 ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ  ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦱ᧒ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ。

  ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ “ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᧞ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ”, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦎᦲᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ、 ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ、  ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦅᦳᧃ ᦙ ᦓᦳ ᦉ ᦷᦟᧅ, ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦶᦩᧃᧉ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᧞ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦙᧃ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᧔ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ (ᦗᦸᧅ)ᦔᦻ, ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧔ ᦃᦸᧉ, ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ  ᦂᦱᧁᧈ ᦍᦲᧈ ᦟᦱᧈ ᦗᧁ ᧕ ᦀᧃ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ、 ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ、ᦐᧂ ᦉᦹ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ、 ᦐᧂ ᦉᦹ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦊᦱ ᦶᦂᧅ ᦊᦱ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧒ ᦗᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦱ᧐ ᦢᦲᧃᧉ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ, ᦊᦴᧈ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ、 ᦓᧇ ᦏᦹ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ、 ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ、 ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦙ ᦓᦳ ᦉ ᦷᦟᧅ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦓᧃᧉ。

  (ᦷᦟᧂᧉ ᦶᦋᧃᧈ)