new tai | old tai | 中文

ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ

作者: 时间:2020-09-03 16:57:12

   0826-02SZZH-009-119052-原文件.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦜᧅ ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦵᦉᦲᧅ ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦶᦉᧆ ᦏ ᦜᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦠᧃᧉ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦗᦹᧂ、ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦶᦋᧆ ᦶᦋᧆ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ 。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦍᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦉᧇ ᦵᦣᧄ、ᦑᦲᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦡᦴ ᦌᦲ ᦷᦝᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦂᧄ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ、ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᧂᧉ ᦡᦴ。

 (ᦋᦲᧃᧈ ᦍᦲᧉ)