new tai | old tai | 中文

ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦀᧁ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ

作者: 时间:2020-12-21 11:23:27

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕᧘ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ, ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ, ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦀᧁ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ。

 ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ: ᧑ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ, ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦶᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦓᦱ ᦑᦲ, ᦔᦲᧃ ᦶᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ、 ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂ ᦑᧄ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ、 ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ; ᧒ ᦓᦲᦰ ᦶᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᦸᧉ ᦂᧇ ᦂᧃ,ᦗᦸᧂᦰ ᦂᦸᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ、ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦶᦙᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦷᦊᧅ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ、 ᦂᦱᧃ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦢᧁᧈ ᦋᦸᧇ ᦡᦲ ᦺᦋᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧃ,ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦸᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᧇ ᦂᧃ, ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᧞ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ; ᧓ ᦓᦲᦰ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᧞ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ, ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ。

  ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦞᦱᧈ,ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦈᧅ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ᦙᦱ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ、 ᦍᧇ ᦡᦲ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ、ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ、 ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦎᧅ ᦊᦱᧉ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ、 ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦐᧅ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ, ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦛᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ “ ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦍᦱᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ”, ᦗᦲᧆ ᦈᦰ ᦟ ᦓᦱ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ “ᦎᦱ ᦡᦲ ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ” ᦔᦲᧃ ᦶᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ。

    (ᦟᦲ ᦵᦋᦲᧃᧈ)