new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦆᦸᧅ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ

作者: 时间:2020-12-21 11:24:33

   3b-2 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦆᦸᧅ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦖᧅ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ, ᦷᦍᧈ ᦊᦸᧃᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦈᦱᧃᧈ ᦵᦟᦲᧆ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦵᦟᦲᧆ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦓᧃᧉ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦖᦴᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ、ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧃᧉ。

 ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧙ ᦎᦱ, ᦂᦱᧃ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ。ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ, ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ、ᦶᦟᧂᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧆ ᦟᦳᧄ、 ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦟᦲᧆ、 ᦷᦊᧅ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧆ。 ᦑᧂ ᦜᦻ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦞᦱᧈ, ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦏᦻ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦔᦳᧃ ᧑, ᦋᦱᧆ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦶᦑᧉ。

 ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ, ᦷᦣᧂ ᦆᦸᧅ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ,ᦺᦡᧉ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦙᦱ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ, ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ “ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ、ᦣᧅ ᦶᦗᧂ ᦶᦚᧂ ᦺᦚᧈ、ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᧃ、ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ” ᦓᧃᧉ, ᦉᦹᧇᧈ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧃ ᦂ ᦑᧄ ᦢᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦶᦠᧂᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ。 

  (ᦆᦳᧂᧉ ᦶᦌᧁ ᦍᦲ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)