new tai | old tai | 中文

ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦉ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ ᦗᦸᧅ ᦉᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦈᧁᧉ ᦃᦸᧂ

作者: 时间:2020-12-21 11:26:37

    ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ“ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ”ᦔᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ。ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦉ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ ᦊᦱ ᦌᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦱ᧐᧘ ᦶᦒᧁᧉ ᧞ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᧕ ᦅᧃ ᦗᦸᧅ ᦉᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦉ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ ᦓᧃᧉ。

 ᦕᦴᧉ ᦵᦉ ᦈᦸᧉ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦠᦹᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦠᦱ ᦺᦡᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ, ᦉ ᦎᦱᧃᧉ ᦺᦈ ᦡᦲ ᦞᦱᧈ: “ᦶᦑᧉ ᦣᦱᧈ ᦠᦱ ᦺᦡᧉ ᦶᦡᧈ? ᦋᦱᧆ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᧞!” ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦗᦸᧅ ᦉᦳᧂᧈ ᦠᧃᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦟᦹᧇ ᦵᦟᧀ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦞᦱᧈ, ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦾᧉ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦺᦡᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᦱᧄ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦋᦴᧈ ᦃᦸᧉ, ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᧞ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ, ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦙᦱ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ,ᦠᦱᧅ ᦟᦹᧇ ᦵᦟᧀ ᦺᦡᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦞᦏᦳ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ。

               (ᦷᦃᧈ ᦌᦳᧂᧉ ᦶᦊᧃᧈ)