new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦍᦱᧄ ᦀᦲᧆᧈ ᦀᦾᧉ

作者: 时间:2020-12-24 16:39:17

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ“ᦙᦹᧉ ᦞᧃ 122 ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ”ᦔᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ, ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦀᦲᧆᧈ ᦀᦾᧉ ᦵᦋᧂ ᦵᦈᦲᧂ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦍᦱᧄ ᦀᦲᧆᧈ ᦀᦾᧉ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧃᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦀᧁ  ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦶᦎᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦷᦣᧂ ᦀᦲᧆᧈ ᦀᦾᧉ ᦺᦓ ᦶᦩᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦶᦎᧈ ᦔᦲ ᦀᦸᧃ ᦙᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦟᦱᧅ ᦀᦾᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ、 ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ ᧞ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ, ᦍᧂ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦁᧃ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦃᧁᧉ ᦓᧂᧈ ᦷᦟᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ。

 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦠᦱᧄᧉ ᦂᧅ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦶᦔᧃᧉ ᦏᦜ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ, ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦢᧁᧈ ᦟᦱᧅ ᦅᦳᧃ ᦷᦟᧂᧈ ᦺᦔ、ᦢᧁᧈ ᦺᦞ ᦷᦟᧂᧈ、ᦢᧁᧈ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ、 ᦢᧁᧈ ᦷᦀᧃᧉ ᦙᦾᧈ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ, ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦵᦵᦑᧃ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦙᧁ ᦵᦵᦆ、ᦂᦲᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ  ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ; ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦎᦱᧄ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦂ ᦡᦱᧆ ᦏᦜ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦏᦸᧂᧈ ᦺᦉᧈ ᧞ ᦣᦱᧄᧈ ᦎᦱ ᦓᧃᧉ ᦺᦉᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦟᦱᧅ ᦀᦾᧉ,ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦶᦔᧃᧉ ᦏᦜ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᧓ ᦵᦟᧄᧈ ᧞ ᦶᦔᧃᧉ ᦶᦣᧉ ᦚᦱ ᦷᦟᧆ; ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦒᦲ ᧑,ᦓᧇ ᦏᦹ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ, ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦍᦱᧄ ᦊᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦵᦗᦲᧈ ᦟ ᦤᦴ ᦐᦱᧁ ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ、 ᦙᦲ ᦵᦖᧀ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦈᧅ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ, ᦂᧅ ᦑᦰ ᦡᦽᧉ“ᦷᦟᧆ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ”“ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ”ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦋᧉ ᦵᦑᧁ, ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ。

 ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦵᦉ ᧟,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦷᦣᧂ ᦀᦲᧆᧈ ᦀᦾᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

  ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦓᧃᧉ ᧒᧗᧕ ᦕᦹᧃ,ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ ᧒᧗᧖ ᦅᦳᧃ,ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦍᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᧒᧗᧕ ᦅᦳᧃ。  (ᦈᧁᧈ ᦶᦒᧃᧉ)