new tai | old tai | 中文

ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦌᦸ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ

作者: 时间:2020-12-24 16:42:01

 3b-3 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦌᦸ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ  ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ,ᦺᦓ ᦌᦸ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ  ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦖᧃᧉ ᦃᧃ ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦠᦱᧄᧉ ᦶᦎᧆ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ、 ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦕᦸᧇ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ,ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦓ ᦶᦩᧃᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦵᦵᦑᧉ。ᦃᧁᧉ ᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ, ᦺᦓ ᦌᦸ ᦗᦸᧂᦰ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧅ ᦶᦟᧅ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ ᦱ᧐᧐᧐ ᦋᦸᧂᧈ ᦔᦻ, ᦗᦸᧂᦰ ᦠᦱᧄᧉ ᦶᦎᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦱ᧐ᦱ᧕ ᦋᦸᧂᧈ,ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ 98.3%。

  ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ、  ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦓ ᦔᦱᧃᧈ ᦉᦹᧈ  ᦉᦴᧈ ᦵᦵᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦵᦵᦏᧁ ᦟᦲ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ。ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦌᦸ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦐᧅ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦠᦱᧄᧉ ᦶᦎᧆ ᧓ ᦏᦱᧃᧉ, ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦠᦱᧄᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦂᧉ ᦺᦃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ、 ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦺᦈ、 ᦉᧂ ᦂᦱ ᦃᧄ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ, ᦶᦋᧆ ᦶᦋᧆ ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ “ᦑᦲᧈ ᦺᦡ ᦙᦲ ᦺᦘᧈ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ, ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦠᦱᧄᧉ ᦶᦎᧆ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦸᧉ ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦠᧃᧉ”。 ᦺᦓ ᦌᦸ ᦍᧂ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦜᦻ、ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦉᦳᧂ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦠᦱᧄᧉ ᦶᦎᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦀᦸᧃ, ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦺᦈ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦋᦴᧈ ᦔᦲ。

  ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦚᦴᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᧞ ᦟᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧃ ᧟ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦈᦹᧆᧈ ᦈᦱᧅ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦠᦹᧉ ᦂᧃ, ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦺᦡᧉ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ、ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦔ ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦍᦸᧄ ᦋᦴ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᧞ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦣᦱᧂᧉ ᦂᧃ。 ᦵᦉ ᧟, ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦠᦱᧄᧉ ᦶᦎᧆ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ,ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦍᦸᧄ ᦋᦴ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧃ ᦈᧅ ᦣᦱᧂᧉ ᦂᧃ。

  ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦱᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᦲᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦓᧃᧉ ᧞ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦟᦼ ᦵᦙᦲᧁ ᦃᦲᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᦉᦸᧂ ᦟᦸᧉ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᧄ ᦺᦉᧈ ᦂᧃ, ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦟᦼ ᦵᦙᦲᧁ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ, ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧃ ᦢᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ。ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦕᦴᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦌᦸ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦠᦱᧄᧉ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ, ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦙᦱ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦖᧅ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧃ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ。

  ᦺᦓ ᦌᦸ ᦍᧂ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦕᦴᧉ  ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ, ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦺᦖᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ, ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ “ᦘ ᦑᦲᧆ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ”、 ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ“ᦘ ᦑᦲᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧅ”、 ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦙᦱ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦒᦱᧄ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ“ᦘ ᦑᦲᧆ ᦶᦢᧂᧈ ᦂᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ”、 ᦕᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ “ᦘ ᦑᦲᧆ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦢᦸᧅᧈ ”。 ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦖᦴᧈ ᦉ ᦖᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦑᦲᧈ ᦐᦱᧉ ᦔᦸᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ、 ᦑᦸᧃ ᦉᦲᧃᧈ、 ᦆᦸᧂᧉ ᦆᦻᧉ ᦑᦲᧈ ᦺᦔ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦓ ᦶᦩᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦏᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、ᦓᧇ ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ。 

  (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦉᧂ ᦓᦾᧉ)