new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ

作者: 时间:2020-12-31 17:23:02

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᧞ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦟᦳᧅ ᦗᦻ ᦓᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ。

 ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦕᦴᧉ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᧒ ᦅᦳᧃ,ᦟᦳᧅ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᧅ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦙᦱ。ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦟᧅ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦺᦞᧉ ᦵᦉ ᧟,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ,ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦕᦴᧉ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ,ᦶᦋᧁ ᦋᦲᧃ ᦺᦔ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦓᧃᧉᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ、ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦃᦱᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦈᦹ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦶᦋᧃ(ᦅᧄ ᦠᦸᧉ)。

  ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᧞ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧃ、ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ ᧞ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦓᧃᧉ。

   (ᦵᦋᧉ ᦶᦘᧁᧈ、ᦟᦲ ᦑᦳᧂᧈ)