new tai | old tai | 中文

“ ᦷᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦷᦊᧅ ᦆᦻᧉ ” ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ

作者: 时间:2020-12-31 17:24:22

  3b-3 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,  “ᦷᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦷᦊᧅ ᦆᦻᧉ” ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ, ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦃᦲᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ, ᦵᦣᧆᦂᦱᧃ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ。

 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ  ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦀᧁ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦃᦲᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦓᧃᧉ,ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ、 ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦙᧁ ᦜᧁᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ。ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦊᦱᧂᧈ ᦑᧄ ᦶᦌᧂ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦊᦴᧈ ᦣᦲᧄ ᦃᦱᧂᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ,ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ、 ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦶᦔᧃᧉ ᦏᦜ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦉᧂ ᦃᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦓᧃᧉ。

 ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦙᦱ , ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦓᧃᧉ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦙᦲ ᦟᦃᦓ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ, ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦎᦳᧃ ᦷᦎ、 ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦟᦃᦓ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦀᧁ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ, ᦐᧂᧉ ᦢᧅ ᦢᦱᧆ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦙ ᦷᦍ ᦒᦲ ᧑、 ᦒᦲ ᧒、 ᦒᦲ ᧓ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦗᦸᧂᦰ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦃᦲᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦓᧃᧉ ᧔᧐ ᦋᦸᧂᧈ ᦔᦻ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦱᦱᦞ ᦕᦹᧃ ᦔᦻ, ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᧒᧐ ᦅᦳᧃ (ᦗᦸᧅ) ᦔᦻ。

   (ᦈᧁᧈ ᦶᦒᧃᧉ)