new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ

作者: 时间:2020-12-31 17:25:23

 3b-4 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦶᦑᧆ ᦍᦱᧄ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ》ᦺᦡᧉ ᧓᧗ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ, ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、 ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦀᧁ“ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ”ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ, ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ。 

  ᦀᦏ ᦺᦓ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦈᦱ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ、 ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ  ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ,ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦂᦱᧃ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧘ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧕᧐᧐ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦱ᧐ ᦅᦳᧃ (ᦗᦸᧅ) ᦔᦻ, ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦑᧂ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ, ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦓᧇ ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

  (ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ)