new tai | old tai | 中文

ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ

作者: 时间:2021-01-07 17:29:28

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᧞ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ, ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᧇ ᦺᦩᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦶᦩᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ。

  ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᧇ ᦺᦩᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧓ ᦗᦸᧅ, ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᧔ ᦑᦲᧈ、 ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᧓ ᦜᧂ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧔᧐᧐ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ, ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᧒ ᦑᦲᧈ。

  ᦶᦎᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦙᦱ, ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ、ᦶᦎᧆ ᦃᦱᧆ ᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦷᦠ ᦉᦱᧃ ᦶᦙᧈ ᦶᦙᧂ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦔᦱᧃᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ, ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。   

 (ᦞᦱᧂᧉ ᦶᦍᧃᧉ)