new tai | old tai | 中文

ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ “ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᧗ ᦕ ᦂᦱᧃ”᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ

作者: 时间:2021-01-07 17:31:19

  3b-2 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦜᦻ ᦞᧃ ᦙᦱ, ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ “ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᧗ ᦕ ᦂᦱᧃ” ᧞ ᦂᦱᧃ  ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ。

 ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦱ᧙ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦅᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ “ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᧗ ᦕ ᦂᦱᧃ”, ᦉᦹᧇᧈ ᦶᦕᧈ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ “ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᧗ ᦕ ᦂᦱᧃ”,ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ 、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦗ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ  ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦉ ᦵᦛᧀ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦉᦜ ᦀᦱᧆ。 ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ “ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᧗ ᦕ ᦂᦱᧃ”。 ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ  ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ、 ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ, ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦹᧇᧈ ᦶᦕᧈ ᦃᧇ ᦆᦱᧁᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ 《ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ 》 。

  ᦺᦓ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᧃᧉ, ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧁᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦍᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ  ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ, ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦆᦴ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ (ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ“CPR”、ᦵᦈᧇ ᦢᦱᧆ ᦠᦸᧈ ᦷᦗᧅ、 ᦈᦴᧉ ᦶᦎᧃᧈ、 ᦈᦳᧄ ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ) ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦓᧃᧉ; ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦉᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦶᦀᧅᧈ ᦷᦠ (ᦵᦟᦲᧆ ᦉᦳᧂ 、 ᦵᦟᦲᧆ ᦃᦳᧃᧉ) ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。

                       (ᦞᦴ ᦶᦋᧃᧈ)