new tai | old tai | 中文

ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ“ᦵᦡᦲᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ”

作者:ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ 时间:2019-08-02 15:40:35


1b-2.jpg↑ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦔᦲᧃ“ᦵᦡᦲᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ”ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧘。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᦸᧂ ᦉ ᦜ ᦷᦓᧅ ᦍᦳᧂ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ“ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ、ᦟᦰ ᦵᦵᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦃᧄ、ᦕᧃᧉ ᦂᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦘ ᦍ”ᦔᦲᧃ ᦷᦠ ᦷᦢᧆ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ“ᦵᦡᦲᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ”。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦖᦴᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦒᦱᧄ ᦔᦱᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦈᧅ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᧕ᦞ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧃᧉ ᦠᧃ ᦺᦉᧈ,ᦑᦲᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧃᧉ ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦑᧄ ᦎᦲᧄ ᦺᦞᧉ。ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦕᦹᧃ ᦔᦻ。(ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)