new tai | old tai | 中文

ᦔᦴ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ ᦏᦹᧂ ᦐᦱᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦵᦉ ᦁᦳᧂ ᦅ

作者:ᦍᧂᧉ ᦆᦻ ᦍᦲᧃᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ 时间:2019-08-02 15:45:24

1b-1.jpg 

 ←ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ  ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ,ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᧁᧈ ᦛᦱᧂᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦉ ᦁᦳᧂ ᦅ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦆᦻ ᦵᦀᦲᧈ ᦔᦴ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉ ᦑᦻ ᦈᦲᧃ ᦏᦹᧂ ᦐᦱᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦑᦱᧃᧈ。

  ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧘ ᦷᦎ ᦎᧂᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ“ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ”ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦕ ᦜ ᦦᦱᧂᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ,ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃᦑᧂ ᦜᦻ  ᦓᧃᧉ 。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦊᦴᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦱ᧔ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᧕᧖ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ ᧕ ᦗᧃ ᦑᦳᧃᧈ ᦔᦻ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧒᧘ ᦵᦣᦲᧃ,ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴ  ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦙᦱ,ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦅᦸᧉ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦙᦱ ᧞。ᦷᦣᧇ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦔᦴᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦆᦻ ᦵᦀᦲᧈ ᦓᧃᧉ。(ᦍᧂᧉ ᦆᦻ ᦍᦲᧃᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)