new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ “ᦘᦸᧄᧉ ᦗ ᦍᦰ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ”

作者: 时间:2019-08-09 10:54:53

   “ᦘᦸᧄᧉ ᦗ ᦍᦰ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ”ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧘ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᦱ᧒ ᦆᧄᧈ ᦈᧅ ᦊᦴᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦗ ᦍᦰ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻᧈ、ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦺᦞᧉ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ。

  ᦂᦱᧃ ᦗ ᦍᦰ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦈᧅ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᧕ ᦵᦣᦲᧃ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦱ᧒ ᦵᦣᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ,ᦏᦹ ᦐᧅ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ“ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ、ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦍᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ”,ᦵᦙᦲᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧞ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦗ ᦍᦰ ᦓᧃᧉ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦏᦹ ᦐᧅ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᧞ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ。ᦵᦙᦲᧈ ᦓᧃᧉ,ᦈᧅ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦗ ᦍᦰ ᦠᧃᧉ ᦗ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦔ ᦞᦲ ᦓᦲ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᧄᧈ ᦠᦳᧅᧈ、ᦔᧃᧉ ᦖᦸᧉ、ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦉᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦉᦱᧃ ᦌᦸᧂ、ᦟᦱᧉ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦓᧃᧉ,ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦻ ᦑᧂ ᦜᦻ。(ᦷᦆᧉ ᦌᦲᧈ ᦌᦲᧈ)