new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦩᦱᧄ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ

作者: 时间:2019-08-16 11:21:56

    ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧘ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦩᦱᧄ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦊᦴᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ ᦎᧂᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦀᧁ“ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ、ᦩᦱᧄ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦷᦍᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ”ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦗᦰ ᦍᦰ ᧕ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦌᦲᧃ ᦣᧁ 。

  ᦑᦲᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦦᦱᧂᧉ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ,ᦵᦙᦲᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦑᦲᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦓᧃᧉ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦶᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦏᦹ ᦐᧅ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᧞ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ。ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ  ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ、ᦠᦽᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ 、ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᧄ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦗᦸᧂᦰ ᧕ ᦵᦣᦲᧃ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦌᦲᧈᦶᦓᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦱ᧒ ᦵᦣᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ,ᦟᦳᧅ ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ  ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ。

  ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦲᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ  ᦎᦱᧄ ᦶᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、 ᦩᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦓᦱ ᦑᦲ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ  ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦳᧃ ᦀ ᦉ ᦵᦵᦈᧃ 。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ  ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ,ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦙᧂᧈ ᦙᦳᧃ、ᦑᦲᧈ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦵᦈᧂᧈ ᦺᦉ,ᦉ ᦓᦱᧈ ᦺᦊᧈ,ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ“ᦏ ᦜᦱ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ”“ᦏ ᦜᦱ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦡᦲ”᧞“ᦏ ᦜᦱ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ”。

  ᦱ᧒ ᦆᧄᧈ,ᦘᦸᧄᧉᦗᦰ ᦍᦰ ᦩᦱᧄ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦏᦸᧂ ᦷᦥ ᦟ ᦷᦙᧃ。 (ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ)