new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧗ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ

作者: 时间:2019-08-16 11:23:02

1-4.jpg

   ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᦱᦱ ᦆᧄᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧗ ᦊᦴᧈ ᦌᦲᧈ ᦓᦲᧂᧉ ᦉᦹᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦆᦻ ᦵᦌᦲᧃᧈ  ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦘᦸᧄᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸᧅ ᦙᦲ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦋᦸᧃᧈ ᦶᦓᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ,ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧂᦰ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ,ᦘᦸᧄᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧅ ᦷᦈᧆᧈ ᦈᦱ ᧓ᦱ ᦆᦱᧁᧈ。

  ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧉ ᦂᦱᧅ ᦷᦈᧆᧈ ᦷᦈ、ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᧞ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦸᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ,ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧅ ᦷᦈᧆᧈ ᦈᦱ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦂᧃ。ᦟᦳᧃ ᦙᦱ,ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦂᦱᧅ ᦷᦈᧆᧈ ᦈᦱ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᧗ ᦆᦱᧁᧈ ᦈᦹ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦠᦹᧉ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦘᦸᧄᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦎᧂᧉ ᦶᦎᧈ ᦔᦲ ᦱ᧙᧘ᦱ ᦷᦎ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦙᦱ,᧒ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦸᧅ ᧑。ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᧓᧐ ᦔᦲ ᦔᦻ ,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦏᦱᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆᦓᧃᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦘᦱ ᦉᦱ,ᦵᦗᦲᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧈ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。

  (ᦀᦲᦰ ᦣᧅ、ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ)