new tai | old tai | 中文

ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦵᦔᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ   ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦡᧉ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ

作者: 时间:2020-03-06 16:21:47

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧔ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ(ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ)ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱᦱ᧕,ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ  ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ  ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ、ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ “᧒ ᦙᦹ  ᦍᧇ、᧒ ᦢᧁᧈ ᦜᦱᧂᧈ、᧒ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ”,ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ ᦁᧃ ᦵᦵᦫᧃᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ、ᦃᧃ ᦎᦲᦰ ᦵᦵᦫᧃᧉ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ、ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦵᦫᧃᧉ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ  ᦓᧃᧉ,ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧒ ᦕᦂᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,᧑ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ。᧒ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦅᦴ ᦵᦵᦍᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ,ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦑᦲᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦗᧆ ᦎᦱᧂᧈ ᦂᧃ,ᦵᦵᦡᧆ ᦌᦹᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦂᧄᧉ ᦵᦢᧂᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ。᧓ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ  ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦢᧁᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ、ᦊᦱᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ、ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ、ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ、ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕᦵᦑᧆ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦵᦵᦫᧃᧉ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ、ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。᧔ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦗᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧁᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ  ᦐᧅ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦗᦸᧅ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ“ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᧖ ᦕᦂᦱᧃ”ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᧞ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦕ ᦡᦳ ᦢᦳ ᦵᦂᦲᧆᧈ  ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ。᧕ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦱᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ(ᦑᦱᧂ ᦋᦴ) ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦈᧅ  ᦺᦡᧉ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦉᦳᧆ ᦔᦻ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦍᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦹᧃᧈ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧈ ᦋᦲᧃᧈ)