new tai | old tai | 中文

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦡᦲ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧙ ᦷᦎ ᦵᦟᦲᧅ ᦘᦲᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᧟

作者: 时间:2020-03-06 16:23:59

    ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ,ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦡᦲ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧙ ᦷᦎ ᦵᦟᦲᧅ ᦘᦲᧃᧉ  ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᧟。ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦁᧃ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᦱᧅ ᦘᦲᧃᧉ  ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᧕᧓ ᦆᦱᧁᧈ,ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧅ ᦘᦲᧃᧉᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᧒᧖ ᦆᦱᧁᧈ、ᦐᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦡᦲ ᧔ ᦐᦱᧉ、ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦡᦲ ᧒ ᦢᦲᧃᧉ、ᦕᦴᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦱᦞ ᦅᦳᧃ。

  ᦔᦲ ᧟,ᦙᦲ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ,ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦆᦱᧁᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦙᦱᧅ ᦜᦻ,ᦠᦱᧅ ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙、ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ“ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ”、ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦔᦲ ᦙᦱ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ ᦓᧃᧉ,ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦅᦸᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦵᦏᧉ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ,ᦷᦊᧅ ᦵᦵᦎᧁᧈ ᦈᦲᧆ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦷᦂᧆ ᦘᦻᧈ  ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ,ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦡᦲ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧙ ᦷᦎ ᦠᦱᧅ ᦵᦟᦲᧅ ᦘᦲᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᧟,ᦗᦸᧂᦰ  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦡᦲ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧑ ᦙᦲ ᧔ ᦆᦱᧁᧈ、ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧒ ᦙᦲ ᧘ ᦆᦱᧁᧈ、ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧓ ᦙᦲ  ᦱ᧔ ᦆᦱᧁᧈ,ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦡᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦆᦱᧁᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ、ᦆᦱᧁᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦉᦲᧃᧈ、ᦅᧄ ᦃᧇ ᦅᧄ ᦵᦉᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦆᦱᧁᧈ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦍᧂ ᦵᦟᦲᧅ ᦘᦲᧃᧉ  ᦐᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦐᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ  ᧔ ᦐᦱᧉ,ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦡᦲ ᧒ ᦢᦲᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦵᦎᧄᧉ  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ  ᦱᦞ ᦅᦳᧃ。

(ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦓᦲᦰ ᦑᦸᧂᦰ ᦐᦱᧉ ᦒᦲ ᧒) (ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ)