new tai | old tai | 中文

  ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ   ᦕᦴᧉᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ

作者: 时间:2020-03-06 16:24:51

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧗ ᦆᧄᧈ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦊᦴᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦠᧃᧉ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ。

  ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ。

  ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦋᦴ ᦔᦴᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ,ᦇᦹᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦀᧁ ᦺᦋᧉ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦖᦸ ᦊᦱ、ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦏᦱᧃᧈ ᦺᦎᧉ、ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦓᧃᧉ,ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦜᦲ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦞᦳᧂ ᦉᦱ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦎᦻ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ,ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦞᦳᧂ ᦉᦱ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᧞ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧃ  ᦓᧃᧉ。(ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦑᦲᧉ)