new tai | old tai | 中文

ᦋᦾᧈ ᦅᧄᧉ ᦖᦴᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ

作者: 时间:2020-03-06 16:32:39

  

1b-1.jpg

 ᦵᦙᦲ ᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦉᦸᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦷᦙᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦁᧃ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦔᦻ ᦓᧃᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦖᦸᧈ ᦊᦱ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦺᦔ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᦴᧉ ᦵᦗᦲᧉ ᦓᧃᧉ。ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦟᦴᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕᦖᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦁᦱᧈ ᦑᦱᧉ ᦅᦱᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧒ᦞ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᦽᧈ ᦏᦻ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ,ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦏᦳᧂ ᦺᦉᧈ ᦷᦆ、ᦏᦳᧂ ᦗᦱ、ᦕᦱᧉ ᦵᦋᧆ ᦺᦔ,ᦍᧂ ᦙᦲ ᦵᦵᦊᧈ ᦟᦱᧉ、ᦓᧄᧉ ᦕᦹᧂᧉ、ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦖᧃᧈ、ᦂᦸᧅ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦒᦲᧁᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦢᦱᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦖᦴᧈ ᦺᦔ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᦴᧉ ᦵᦗᦲᧉ ᦓᧃᧉ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ。

(ᦍᧂᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)