new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈᦵᦈᦲᧃᧈᦃᧆᦎᦸᧈ ᦘᦰᦍᦱᧆ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ ᦵᦈᧂ

作者: 时间:2020-03-06 16:34:33

 

1b-2.jpg

   ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ  ᦉᦸᧃᧈ  ,ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦛᦱᧃᧈ  ᦂᦱᧉ ᦺᦞᧉ  ᦖᦹᧃᧈ ᧕ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᧖᧖ ᦙᦴ,ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ ᧟ ᧔ ᦗᧃ ᦔᦻ᧙᧓ ᦙᦴ,ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ ᧘ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦙᦴ、ᦷᦠ ᦍᧂᧉ ᦊᦲᧈ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧖ᦱ ᦙᦴ、ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᧕ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ᧖᧙ ᦙᦴ。