new tai | old tai | 中文

  ᦃᦳᧆ ᦓᧄᧉ ᦢᦸᧈ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦺᦉᧈᦓᦱ

作者: 时间:2020-04-12 15:59:53

1b--1.jpg

↑ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦃᦳᧆ ᦓᧄᧉ ᦢᦸᧈ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦓᦱ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦓᧃᧉ。(ᦟᦲ ᦍᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)