new tai | old tai | 中文

ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ

作者: 时间:2020-06-23 17:05:11

1b-1.jpg

 ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦲ ᦵᦵᦋᧃ ᦵᦵᦋᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧇ ᦟᦻ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦵᦋᧃᧈ ᦞᦼ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦂᦱᧃ  ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦟᦻ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦌᦸᧂᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦎᦱ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ、ᦵᦑᧄ ᦺᦈ ᦣᧇ ᦝᧂ、ᦷᦀᧆ ᦺᦈ ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ、ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦃᧁᧉ ᦣᦴᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ、ᦆᧄ ᦠᦱ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦺᦘᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦟᦻ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ,ᦂᦻᧈ ᦷᦃ ᦘᦲᧉ ᦤᦱᧃ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᧞ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ。        (ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦒᦲᧃᧈ ᦞᦼᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)