new tai | old tai | 中文

  ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ

作者: 时间:2020-07-27 09:04:07


1b-1.jpg↑  ᦎᧂᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦙᦱ,᧘ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ,ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦔᧆ ᦵᦣᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᧞ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᧃ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ,ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ、ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᧞ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ、ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦢᦸᧅᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᧞ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦂᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ、ᦟ ᦃ ᦓ ᦵᦂᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ、ᦟ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ、ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦕᦵᦑᧆ,ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ,ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦔᦲᧃ ᦉᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦔ ᦔᦲᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦂᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。              (ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦷᦗᧉ、ᦷᦟᧉ ᦜᦲᧈ ᦆᦳᧂᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)